linkovi & literatura

 

 
Linkovi - abecedomosnove biologije i funkcije vačnog sustava
jezik: engleski

linkovi o učilištima, studentima, stomatolozima i tvrtkama u Njemačkoj
jezik: njemački

gnatologija i osnove etiologije gnatoloških poremećaja
jezik: engleski

internacionalna akademija za neuromuskularna istra ivanja
jezik: talijanski

leksikon s objašnjenjima stomatoloških pojmova
jezik: njemački

udžbenički materijal o TMD-u
jezik: engleski
domaće - raznovrsne medicinske informacije
jezik: hrvatski, engleski