linkovi & literatura

 

 
Linkovi - Obrazovniosnove biologije i funkcije vačnog sustava
jezik: engleski

leksikon s objašnjenjima stomatoloških pojmova
jezik: njemački

gnatologija i osnove etiologije gnatoloških poremećaja
jezik: engleski

udžbenički materijal o TMD-u
jezik: engleski