nastava i obavijesti

 

 
Predmet gnatologijaKolegij iz predmeta gnatologija sluša se u obliku predavanja u IX i X semestru obrazovanja doktora stomatologije. Stečena znanja povezuju morfološku i fizilošku podlogu žvačnog organa sa njihovom funkcijom i disfunkcijama u svakodnevnom životu.

 

Ispit iz predmeta je pismeni i možete ga prijaviti ili odjaviti na ovim stranicama!