nastava i obavijesti

 

 
Prijava i odjava ispitaNa ovim stranicama možete prijaviti ili odjaviti ispit.

Kako bi ova prijava bila važeća morate dostaviti Vašu prijavnicu najkasnije 48 sati prije termina ispita na šalter Zavoda za stomatološku protetiku. Time se potvrđuje pristupanje ispitu. Internet prijave bez prijavnice neće biti uvažene bez obzira na istaknutu listu kandidata za ispit!
Prilikom predaje prijavnice potrebno je pokazati index radi kontrole uredno obavljenog turnusa iz gnatologije.

Ispit se odgađa tako da pod prijava i odjava upiste prvo "odjava" i datum za kad ste bili prijavljeni, a zatim prijava i datum za koji želite prijaviti.


Broj indeksa:
*

Ime i prezime: *

Prijava/odjava: *
Molimo upišite da li prijavljujete ili odjavljujete ispit te datum odnosno rok za koji prijavljujete ispit - bez toga prijava/odjava će biti nevažeća.
* - Obvezan unos

Komentar:
Ovdje upišite posebnosti koje želite te ako se student poslijediplomskog studija i sl. također mo ete upisati vašu e-mail adresu radi detaljnijeg dogovora
.


Rokovi u ak. god. 2007./2008.

Datum roka

Vrsta roka

Prijave do:

Odjave do:

7.2.2008

redovni rok

30.1.2008 23:59

3.2.2008 23:59

21.2.2008

redovni rok

13.2.2008 23:59

17.2.2008 23:59

20.3.2008

izvanredni rok

12.3.2008 23:59

16.3.2008 23:59

3.4.2008

izvanredni rok

26.3.2008 23:59

30.3.2008 23:59

8.5.2008

izvanredni rok

30.4.2008 23:59

4.5.2008 23:59

5.6.2008

izvanredni rok

28.5.2008 23:59

1.6.2008 23:59

19.6.2008

redovni rok

11.6.2008 23:59

15.6.2008 23:59

10.7.2008

redovni rok

2.7.2008 23:59

6.7.2008 23:59

11.9.2008

redovni rok

3.9.2008 23:59

7.9.2008 23:59

25.9.2008

izvanredni rok

17.9.2008 23:59

21.9.2008 23:59

Studenti koji su predmet Gnatologija odslušali u ak. god. 2006./2007. ili ranije, ispit prijavljuju na šalteru Zavoda za stomatološku protetiku ili na ovoj stranici.

Studenti koji su predmet Gnatologija odslušali ili će odslušati u ak. god. 2007./2008., ispit prijavljuju isključivo putem studomata.