Upište svoje pitanje u okvir i pritisnite gumb - proslijedi
molimo cijenjene korisnike da uz pitanje navedu svoje ime i prezime ili barem inicijale, na pitanja koja obuhvaćaju u a područja interesa bit će odgovoreno na e-mail adresu koju nam pošaljete uz pitanje

Odgovori

Q: Gdje mogu naći više infomacija o seminaru iz gnatologije 12.3.2003
Više informacija možete pronaći na ovim stranicama pod stavkom Ispit Gnatologija, za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na neki od mejlova ispitivača - također dostupno na ovim stranicama.
Q: 1)Koja je točno definicija centrične relacije?
Jednom se govori o najdistalnijem i najkranijealnijem polo aju kondila, a drugi put o najanteriornijem i najsuperiornijem? 2)RPK - odnosi se na polo aj zubi u okluziji ili i na polo aj zgloba? 3)principi tehnike navoštavanja?

27.3.2002
1. Definicija CR- je različita obzirom na različite stavove pripadnika protetskih škola u svijetu. Noviji stavovi, a i naše škole (Stom.fak.) je najsuperiorniji i anteriorni polo aj u fossi (kada su ti uvjeti podudarni, dakle istovremeno izvedivi). Time ona prva definicija koju ste naveli postaje zastarjela, ali se još uvijek nalazi u ud benicima. 2. RKP - se odnosi na kondilni polo aj 3. Principi tehnike navoštavanja - odnosi se na rekonstrukciju okluzalnih površina distalnih zubi prema jednoj od okluzijskih koncepcija, sa kontrolom dodirnih točaka u artikulatoru.
Q: Da li ce biti moguce na ovim stranicama naci i skriptu predavanja prof.Valentic za IX i X semestar?
20.1.2002
Sam ovaj web pslu it će u formi skripte ili ud benika. Skripta pripremljena za download i printanje neće biti dostupna u skorije vrijeme zbog nemogućnosti prilagođavanja nekih multimedijalnih sadr aja pismenoj formi.
Q: Da li organizirate postdiplomske tečaje iz gnatologije?Gdje i kada?Da li mi mo ete poslati katalog postdiplomskih tečajeva iz stomatologije? 8.10.2001
Predavanja za studente poslijediplomskog studija (onih koji su upisali poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu) odr at će se u etrvrtak i petak 11. i 12. ovog mjeseca. Stručnih tečajeva iz Gnatologije neće biti do svršetka ove godine, ali očekujemo njihovu organizaciju u suradnji sa HSK u idućoj 2002. godini. Na stranicama Hrvatske stomatološke komore (HSK - www.hsk.hr) mo ete naći obavijesti o tečajevima trajne edukacije koji bi Vas mogli zanimati.
Q: Kada će ove stranice biti u potpunosti funkcionalne? 29.8.2001
Vjerujemo da će najkasnije do 15. rujna 2001. godine ove stranice biti u potpunosti funkcionalne i na raspolaganju svim potencijalnim korisnicima.

Q: Gdje mogu dobiti odgovore na pitanja o organizaciji i funkcioniranju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu
Q: Where can I get informationa about School of dental medicine in Zagreb

17.1.2002

Sve informacije mo ete dobiti na e-mail adresi antun.vuksic@sfzg.hr
For all information e-mail Antun Vukšić

Q: Kada ce se kompletirati online skripta?
Skripta će u potpunosti biti gotova do 11 mjeseca 2002. Materijale koji su u izradi (uglavnom nedovrsene tekstove i skice) pokušajte pronaći na www.sfzg.hr/~dilles