Gnatologija-kolokvij, 3/15/2002 1:10:21
Davor Illeš, BTJYME, 127.0.0.1
Uspješnost testa: 3 / 15

1. Maksila je

1) jedina pomična kost glave
2) s vomerom čini tvrdo nepce
3) izuzetno kompaktna i neporozna kost
4) neparna kost koja čini gornju čeljust
5) četvrtasta šuplja kost

Točan odgovor: 5, Odgovoreno: 5

2. Gnatologija

1) je znanost i stomatološka disciplina
2) bavi se funkcijom žvačnog sustava
3) bavi se poremećajima funkcije žvačnog sustava
4) uključuje razvoj, prilagođavanje i usavršavanje artikulatora i sličnih uređaja
5) sve od navedenog je točno

Točan odgovor: 5, Odgovoreno: 3

3. Uzroci temporomandibularnih poremećaja mogu biti

1) psihičke naravi
2) okluzalne naravi
3) poremećaji u funciji mišića i živćanog sustava
4) degradacija zglobnih tijela i hrskavica
5) sve od navedenog je točno

Točan odgovor: 5, Odgovoreno: 3

4. Lateralna kretnja mandibule

1) određena je incizalnim vođenjem
2) ograničena je ligamentima zglobne kapsule
3) prema lijevo događa se pomakom zgloba na lijvoj strani prema dolje, naprijed i lateralno
4) nije moguća osim iz položaja centrične relacije
5) ništa od navedenog nije točno

Točan odgovor: 2, Odgovoreno: 4

5. Mandibula je

1) parna, kompaktna kost
2) jedina pomična kost glave
3) po građi maje kompaktna od maksile
4) sastavljena od corpusa, koronoidnog i muskularnog nastavka
5) ništa od navedenog nije točno

Točan odgovor: 2, Odgovoreno: 4

6. Artikulatori služe za:

1) kompenzaciju rezilijentnosti unutar TMZ-a
2) precizno prenošenje prostornih odnosa donje čeljusti u mehanički trodimenzionalni prostor
3) prenošenje brzine gibanja čeljusti
4) prenošenje samo rotacijske kretnje
5) prenošenje samo translacijske kretnje

Točan odgovor: 2, Odgovoreno: 4

7. Artikuacijski papir uporabljen pri gnatološkim testiranjima smije najviše biti debeo

1) 10 mirkormetara
2) 0,1 mm
3) 0,5 mm
4) 40 mikrometar
5) 100 mirometara

Točan odgovor: 4, Odgovoreno: 3

8. Incizalni kolčić obvezatni je dio svih prilagodivih i polupirlagodivih artikulatora, a omogućuje određivanje visine zagriza u artikulatoru

1) prva tvrdnja je točna
2) druga tvrdnja je točna
3) i prva i druga tvrdnja su točne i povezane
4) i prva i druga tvrdnja su točne ali nepovezane
5) ništa od navedenog nije točno

Točan odgovor: 3, Odgovoreno: 5

9. Svrha elektromiografskih ispitivanja je:

1) objektivna procjena aktivnosti mišića
2) registracija kontaktnih točaka
3) montaža u artikulator prema individualnim vrijednostima
4) utvrđivanje retencijske sposobnosti proteza
5) mjerenje puta zatvaranja mandibule

Točan odgovor: 1, Odgovoreno: 4

10. Navoštavanje u artikulatoru je termin koji se odnosi na:

1) brušenje zuba prema gnatološkim principima
2) izrada incizalnog stolića prema individualnom registratu
3) izrada voštanih bedema u artikulatoru
4) preciznu izradu funkcijske okluzalne površine zubi provjerenu pri svim kretnjama u artikulatoru
5) remontaža voštane probe proteza

Točan odgovor: 4, Odgovoreno: 4

11. Senzorički receptori u mišićima su:

1) Golgijeva tjelešca
2) slobodni nemijelinizirani završeci živaca
3) mišićna vretena
4) miofascijalne opne
5) nocioreceptori

Točan odgovor: 3, Odgovoreno: 4

12. Kinematski obrazni luk upotreblajva se za:

1) statični prijenos položaja gornje čeljusti u prostoru prema kodilima
2) određivanje vertikalne dimenzije okluzije
3) dinamičko prikazivanje kretnji kondila
4) određivanje Speeove krivulje
5) kompenzaciju rezilijentnosti unutar TMZ-a

Točan odgovor: 1, Odgovoreno: 5

13. Nagrizna udlaga je intraoralna naprava kojom se privremeno uspostavlja novi intermaksilarni položaj, kako bi se privremeno rasteretilo retrodiskalno tkivo i dovelo do restitucije - takva udlaga se naziva:

1) stabilizirajuća udlaga
2) protruzijska udlaga
3) antibruksistička udlaga
4) mekana sportska zaštitna udlaga
5) relaksirajuća udlaga

Točan odgovor: 2, Odgovoreno: 5

14. Vrh kvržice lijevog gornjeg očnjaka klizi po lingvalnoj plohi donjeg lijevog očnjaka jer radni kondil, u ovom slučaju kondil desne strane rotira u mjestu

1) prva tvrdnja je točna
2) druga tvrdnja je točna
3) obje tvrdnje su točne i nepovezane
4) obje tvrdnje su točne i povezane
5) niti jedna tvrdnja nije točna

Točan odgovor: 5, Odgovoreno: 5

15. Speovu krivulju uočavamo u

1) vertikalnoj ravnini
2) sagitalnoj ravnini
3) horizontalnoj ravnini
4) trodimenzionalna je
5) ništa od navedenog nije točno

Točan odgovor: 2, Odgovoreno: 4