online
priručnik1.0 FUNKCIJSKA ANATOMIJA ŽVAČNOG SUSTAVA

1.1 Kosti i zglobovi žvačnog sustava
1.2
Neuromuskularni sustav
1.3 Mišići žvačnog sustava
1.4
Zubi
1.5
Okluzija
1.6
Kretnje čeljusti
1.7Utjecaj mandibularnih kretnji na okluzalnu morfologiju
1.8
Gutanje i žvakanje


2.0 DEFINICIJA I DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA ŽVAČNOG SUSTAVA

2.1 Temporomandibularne disfunkcije - sistematizacija
2.2 Poremćaji u žvačnim mišićima
2.3 Intrakapsularni poremećaji - disfunkcija temporomandibularnog zgloba
2.4 Poremećaji u denticiji i ostalim dijelovima žvačnog sustava

2.5 Parafunkcije
2.6 Osnove gnatološke dijagnostike
2.7 Artikulatori i gnatološka oprema
2.8 Funkcijska analiza žvačnog sustava
2.8 Kineziološko-računalne metode analize

3.0 TERAPIJA TEMPOROMANDIBULARNIH DISFUNKCIJA

3.1 Nagrizne udlage
3.2 Selektivno ubrušavanje
3.3 Programiranje okluzije - navoštavanje u artikulatoru
3.4 Fizioterapija

4.0 POJMOVNIK

          


STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

MMI