online
priručnik


       1.7 Žvakanje
 

Neuromuskularni sustav

Okluzija zubi


Mastikacija je čin žvakanja hrane. Predstavlja početnu fazu probave pri čemu se hrana pretvara u male komadiće radi lakšeg gutanja. Mastikacija je najčešće povezana s osjećajem ugode koja uključuje osjet okusa, dodira i mirisa. Uz mišiće u žvakanju sudjeluju zubi i periodontna potporna tkiva, kao i usne, obrazi, nepce, jezik i žlijezde slinovnice. Žvakanje je automatska radnja i praktički je izvan voljne kontrole, iako ponekad može biti voljna.
Mastikacija se sastoji od ritmičkih, dobro kontroliranih pokreta otvaranja i zatvaranja usta i zubi. Ova aktivnost je pod kontrolom CPG (Cetnral pattern generator) moždanog centra koji je odgovoran i za druge mišićne aktivnosti poput disanja, hodanja i sl. Žvačni ciklus odvija se u dvije faze:

  • faza otvaranja
  • faza zatvaranja


Radi lakšeg snalaženja i razumijevanja, kretnje žvakanja promatrat ćemo u dvije zasebne ravnine: sagitalnoj i frontalnoj. Opseg kretnji u trećoj ravnini (horizontalnoj) jasan je iz prikaza u navedene dvije ravnine.

ŽVAČNI CIKLUS NA RADNOJ STRANI

Sagitalna ravnina

Slika 1 Faza otvaranja - Funkcijsko otvaranje počinje iz položaja centrične relacije. Prilikom otvaranja usta promatrana incizalna točka (1), simfiza mandibularnih centralnih sjekutića, pomiče se prema malo prema naprijed u svrhu prihvaćanja hrane(2). Na polovici puta do maksimalnog otvaranja promatrana incizalna točka vraća se u liniju šarnirske osi otvaranja i prelazi je vraćajući se prema posteriorno (3). Taj dio kretnje slu i uvlačenju hrane u usnu šupljinu.
Faza zatvaranja - iz posteriornog položaja maksimalnog funkcijskog otvaranja (4) hrana biva ubačena dublje u prostor usne šupljine potpomognuta nešto anteriornijom kretnjom mandibule koja traje do polovice pokreta zatvaranja(5), a zatim se mandibula vraća prema posteriorno i u položaj maksimalne interkuspidacije(6).

Molari na radnoj strani slijede opisanu kretnju incizalne točke, no ona je geometrijski usklađenija sa kretnjom u temporomandibularnom zglobu na radnoj strani te slijedi i karakteristike te kretnje.
Kretnja kondila na radnoj strani počinje rotacijsko-translacijskim pokretom kondila koja se nastavlja u istu rotacijsku kretanju do oko polovine iznosa otvaranja i ponovne translacijsko-rotacijske kretnje u zadnjoj trećini otvaranja. Kretnja kondila pri zatvaranju identična je, ali recipročna kretnji kondila prilikom otvaranja.

ŽVAČNI CIKLUS NA NERADNOJ STRANI

Sagitalna ravnina

Faze otvaranja i zatvaranja gledane na incizalnoj točci mandibule na radnoj i neradnoj strani su identične no razlika je u kretnjama molara i kondila.Bukalne kvržice donjih molara slijede putanju prema kojoj se događa mala anteriorna kretnja (puno manja nego na radnoj strani) koja već u početnoj fazi otvaranja prelazi liniju šarnirske osi i spušta se gotovo vertikalno prema dolje. U fazi zatvaranja dolazi do malog pomaka prema anteriorno koji ostaje očuvan gotovo do kontakta zubi u položaju maksimalne interkuspidacije.

Slika 2 Žvačni ciklus u sagitalnoj ravnini na neradnoj strani (vidi objašnjenje za radnu stranu)

Kondil na neradnoj strani slijedi opsežniju putanju sa naglašenijom translacijskom kretnjom. Inicijalno odvaja se od tijesnog dodira sa zglobnom jamicom i spušta prema dolje i naprijed - na taj način taj zglob orbitira oko jače opterećenog zgloba na radnoj strani.

Frontalna ravnina

Faza zatvaranja - prvi dio te faze vezan je uz smještanje hrane između zubi i drobljenje hrane i traje do vertikalne udaljenosti zubnih nizova od oko 3 mm. Na toj udaljenosti započinje druga faza - mljevenje hrane. Mandibula je pozicionirana 3-4 mm prema lateralno i bukalne kvržice donjih zuba nalaze se nasuprot bukalnih kvržica gornjih zuba. Mandibula se zatim vraća se u položaj maksimalne interkuspidacije a hrana se protiskuje iz bukalnog vestibuluma u pravu usnu šupljinu kroz lingvalne prostore među zubima. Ako hrana nije dokraja samljevena jezikom se hrana vraća u prostor između zubi i bukalnog vestibuluma i druga faza zatvaranja se ponavlja dok hrana ne bude potpuno samljevena.
Kretnja kondila opisana je i limitirana već prije opisanim vrijednostima Bennetova kuta za kondil na neradnoj strani i imedijatnog pomaka u stranu mandibule pri lateralnim kretnjama (imediate side shift) za kondil na radnoj strani.

Slika 3 Žvačni ciklus u frontalnoj ravnini

GUTANJE

Gutanje je zadnji akt mastikacije i prva faza probave hrane u probavilu. Kompleksna je funkcija u kojoj sudjeluju sve strukture mastikatornog organa. Funkcionalno-didaktički dijelimo ga u četiri faze:

Prva faza

Voljno je odvajanje zalogaja - bolusa i miješanje sa slinom. Bolus se lagano pritisne uz nepce jezikom, tako da je vrh jezika upravo iza prednjih inciziva. Usne su zatvorene i zubi su u kontaktu. Dodir bolusa sa nepcem pokreće niz ritmičkih kontrakcija jezika koje ubacuju hranu u ždrijelo.

Druga faza

Peristaltički val faringealnih konstriktora odnosi bolus prema jednjaku. Meko nepce zatvara ulaz u nos, a epiglotis ulaz u dušnik.. Otvaraju se i faringealni otvori Eustahijeve tube koji su inače zatvoreni. Prva i druga faza zajedno traju oko 1 sekundu.

Treća faza

Sastoji se od prolaska bolusa kroz jednjak i dolaska hrane u želudac. Traje oko 6-7 sekundi koliko je potrebno peristaltičkom valu da dopremi hranu do želučanog sfinktera. Mišići u gornjem dijelu jednjaka pod voljnom su kontrolom i omogućuju ponovo vraćanje hrane u usta ako nije dobro pripremljena.

 


Film Žvakanje jabuke (362 Kb)


Film Žvakanje žvakače gume (439 Kb)

 

 


 
TOP