online
priručnik


       2.1 Sistematizacija temporomandibularnih disfunkcija
 

ParafunkcijeDEFINICIJA TEMPOROMANDIBULARNIH DISFUNKCIJA

Temporomandibularne disfunkcije (TMD) skupni je naziv za niz patoloških stanja koji se javljaju sa sličnim simptomima koji dovode do poremećaja normalne funkcije stomatognatog sustava. Većina tih stanja multifaktorske je etiologije što otežava preciznu i točnu dijagnostiku.
Dijagnostičke znakove koji se javljaju uz TMD dijelimo na simptome i znakove. Subjektivne tegobe koje pacijent osjeća i povezuje sa razlogom dolaska u stomatološku ordinaciju nazivamo simptomima. To su najčešće bol u području žvačnih mišića, TMZ-a ili u usnoj šupljini, nemogućnost određenih funkcijskih radnji npr. otvaranja ili zatvaranja usta, žvakanja i sl. Znakovi su objektivni klinički nalazi koji terapeuta upućuju na postojanje određene patologije. Najčešće su to: bol na palpaciju, ograničenja pojedinih kretnji mandibule, zvukovi u zglobu, brusne fasete na zubima, insuficijencija potpornog aparata - mobilnost zuba, pulpitis, glavobolje i migrene, otološki simptomi i mnogi drugi manje prominentni znakovi.
Ponekad postoje znakovi koji ukazuju na TMD bez značajnih subjektivnih simptoma. U tim slučajevima smatramo da je stomatognati sustav kompenziran odnosno u granicama fiziološke tolerancije usprkos postojanju poremećaja. Takvo stanje može trajati dugo vremena, a u nekim slučajevima i doživotno. Istraživanja su pokazala da 40 - 60 % prosječne populacije ima barem jedan znak ili simptom TMD, no u svega 5-10% slučajeva su ti simptomi naglašeni i takve osobe traže pomoć stomatologa. Simptomi i znakovi u slučajevima osoba koje traže pomoć najčešće ukazuju na jedno od tri područja kao izvorište svojih problema: mišiće stomatognatog područja, TMZ i denticiju. Iako etiološki čimbenik koji je uzrokovao bolest u jednom od tih području ne mora nužno i biti iz tog područja - zbog sličnih dijagnostičko-terapijskih postupaka uzroke TMD-a možemo podijeliti na:

  • muskularne
  • intrakapsularne
  • denticijske

Postoji velik broj škola i klasifikacija prema kojima se nastoje organizirati poremećaji koji spadaju u grupu temporomandibularnih disfunkcija. Jedna od najsuvremenijih podjela prihvaćena od American Academy of Orofacial pain and International Headache Society navedena je ovdje

KLASIFIKACIJA TMD-a
(Okeson JP, "Orofacial pain :guidelines for assessment, diagnosis and menagement, ed 3, Chicago, 1996, Quintessence, pp 45-52)

1. Poremećaji žvačnih mišića
a. Protektivna ko-kontrakcija
b. Lokalizirana mišićna bol
c. Lokalizirani mialgički poremećaj (miofascijalna bol)
d. Miospazam
e. Centralno inducirana mialgija

2. Poremećaji TMZ-a
a. Poremećaji disk-kondil kompleksa

i. Anteriorni pomak zglobne pločice
ii. Dislokacija zglobne pločice s redukcijom
iii. Dislokacija zglobne pločice bez redukcije

b. Strukturalna inkompatibilnost zglobnih tijela

i. Devijacije u formi zglobnih tijela

1. Zglobne pločice
2. Kondila
3. zglobne jamice temporalne kosti

ii. Adhezije

1. Zglobne pločice za kondil
2. Zglobne pločice za zglobnu jamicu temporalne kosti

iii. Subluksacije (hipermobilnost)

iv. Spontane dislokacije kondila

c. Upalni poremećaji TMZ-a

i. Sinovitis/Capsulitis
ii. Retrodiscitis
iii. Artritisi

1. Osteoartritis
2. Osteoartroza
3. Poliartritisi

iv. Upalni poremećaji potpornih struktura TMZ-a

1. Temporalni tendinitis
2. Upala stilomandibularnog ligamenta

3. Kronična mandibularna hipomobilnost

a. Ankiloza

i. Fibrozna
ii. Koštana

b. Mišićna kontrakcija

i. Miostatska
ii. Miofibrozna

c. Koronoidna impendanca

4. Poremećaji rasta i razvoja

a. Kongenitalni koštani poremećaji

i. Ageneza
ii. Hipoplazija
iii. Hiperplazija
iv. Neoplazija

b. Kongenitalni mišićni poremećaji

i. Hipotrofija
ii. Hipertrofija
iii. Neoplazija


 


 
TOP