online
priručnik


       3.0 TERAPIJA temporomandibularnih poremećaja
              
    

Selektivno ubrušavanje    Terapija temporomandibularnih disfunkcija je složena i često je potreban multidisciplinarni pristup i terapij. Osim stomatoloških zahvata i korekcije okuzije potrebna je i suradnja sa neurolozima, psihijatrima, fizioterapeutima, otorinolaringolozima i drugim specijalnstima medicinske znanosti.U ovom poglavlju bit će opisane terapijske mogučnosti i metode koje spadaju u domenu stomatoloških postupaka.  
 


TOP