online
priručnik


       3.1 Nagrizne udlage
              
    

Selektivno ubrušavanje    

Nagrizne udlage su i dijagnostičko i terapijsko sredstvo u terapiji određenih poremećaja koji pripadaju skupini TMD-a. Izrađuju se u poluprilagodivm ili potpuno prilagodivim artikulatorima od akrilata s malom vrijednošću kontrakcije. Terapija udlagama reverzibilan je oblik terapije stomatognatog sustava - odnosno ne dovodi do trajnih posljedica, osim kad je posljedica oporavak i restitucija intrakapsularnih ili neuromuskularnih komponenti stomatognatog sutstava. Postoji više vrsta udlaga i više podjela nagriznih udlaga (vidi Tablicu).

Tablica - Podjela i vrste udlaga prema različitim autorima

Dvije najčešće upotrebljavane udlage su: stabilizirajuća udlaga i protruzijska udlaga. Način njihove izrade vrlo je sličan, a razlikuje ih okluzalno programiran položaj donje čeljusti.

Stabilizacijska udlaga

Najčešće je upotrebljavana nagrizna udlaga. Cilj stabilizacijske udlage je kao što joj i ime govori stabilizacija cjelokupnog žvačnog sustava. Upotrebljavamo je u slučajevima kad smatramo da je okluzija zubi glavni uzročni ili kontributivni čimbenik TMD-a. Loš ili nepostojeći odgovor na udlagu najčešće znači da okluzija nije značajan čimbenik u nastanku poremećaja. Osim korekcije okluzalnih odnosa udlaga djeluje i na stabilizaciju TMZ-a u položaju centrične relacije i refleksnu stabilizaciju neuromuskularnog sustava.

Slika Primjer stabilizacijske udlage u ustima i artikulatoru

Karakteristike stabilizacijske udlage: prekriva okluzalne plohe gornjih ili donjih zubi (ovisno o indikaciji, načinu nošenja i vremenu nošenja), omogućava kontakte svih zubi u položaju centrične kontakte, omogućava slobodu u centriku (0,5 - 2 mm slobodne klizne kretnje iz položaja CR i rekonstruira vođenje očnjakom.

Protruzijska udlaga

Naziva se i reponirajuća udlaga. Po svim karakteristikima je slična ili istovjetna stabilizacijskoj udlazi. Osnovna razlika je što se kontakti na reponirajućoj udlazi programiraju u blagoj protruziji mandibule. Takav protrudirani položaj omogućava povoljniji smještaj kondila u slučajevima poremećaja disk - kondil kompleksa te odterećenje određenih mišića pri specifičnim poremećajima mišića žvačnog sustava.

  
 


TOP