online
priručnik


       Selektivno ubrušavanje
              
    

Selektivno ubrušavanje    Selektivno ubrušavanje podrazumijeva postupak kojim se precizno mijenjaju okluzalne površine zubi u svrhu postizanja optimalnih okluzalnih kontakata. Pri tome se površina zuba selektivno ubrušava sve do postizanja određenog okluzijskog obrasca. Budući da je sam postupak selektivnog ubrušavanja ireverzibilan te uključuje trajni gubitak strukture zuba, potrebno je poznavati prave situacije u kojima je postupak indiciran. One uključuju:
terapijski postupak pri rješavanju određenih oblika temporomandibularnih poremećaja, te
dio terapijskog plana koji za posljedicu ima velike promjene postojećeg okluzalnog stanja.
Prije konačnog ubrušavanja u ustima pacijenta, potrebno je provesti ubrušavanje na gipsanim modelima u artikulatoru kako bi se unaprijed odredili precizni okluzalni kontakti.
  
 


TOP