online
priručnik


       3.4 Fizioterapija
              
    

Selektivno ubrušavanje    

Cilj fizioterapije je ponovno uspostavljanje normalne mandibularne funkcije brojnim fizičkim tehnikama koje služe u svrhu ublažavanja muskuloskeletne boli i poboljšanja cijeljenja tkiva.

Termoterapija - kao glavni mehanizam koristi toplinu, a bazira se na pretpostavci da toplina povećava cirkulaciju na području na koje se primjenjuje. Iako je mišićna bol još uvijek vrlo kompleksna i još uvijek neriješena pojava, smara se da mijalgija povezana s mišićnim umorom nastaje uglavnom kao posljedica smanjenja krvnog dotoka u određeno mišićno podrčje.

Terapija hlađenjem - smatra se da hladnoća potiče relaksaciju mišića koji je u spazmu i time uklanja bol. Led je potrebno aplicirati izravno na zahvaćeno područje, bez jakog pritiska na tkivo, ne duže od 5 do 7 minuta.

Ultrazvučna terapija - povećava protok krvi u dubljim tkivima, te omogućuje razdvajanje kolagenih vlakana, te na taj način povećava fleksibilnost vezivnih tkiva.

Jontoforeza - metoda kojom se neki medikamenti, najčešće lokalni anestetici i antiinflamatorni lijekovi, unose u određena tkiva bez utjecaja na ostale organe.

Elektrogalvanska stimulacijska terapija (EGS)- primjena ritmičkih električnih impulsa na mišić stvara opetovane kontrakcije i relaksacije, koje uklanjanju spazam mišića i povećavaju opskrbu krvlju.

Transkutana električna nervna stimulacija (TENS) - postiže se kontinuiranom stimulacijom živčanih vlakana ispod razine boli, te na taj način smanjuje percepciju boli.

Akupunktura - smatra se da stimulacija određenih područja (tzv. akupunkturne točke) potiče oslobađanje endorfina koji smanjuje bolne senzacije.

Hladni laser - ubrzava sintezu kolagena, povećava vaskularizaciju tkiva, te smanjuje broj mikroorganizama i ublažava bol.

Pojam fizioterapija uključuje i brojene manualne oblike terapije kojima se postiže smanjenje boli i disfunkcije. Tu ubrajamo mobilizaciju mekih tkiva, koja podrazumijeva masažu mekih tkiva iznad bolnog područja, te mobilizaciju temporomandibularnih zglobova, koja uključuje distrakciju TMZ-a, a provodi ju terapeut. U fizioterapiju se ubrajaju i pasivno istezanje mišića, zatim asistirano istezanje mišića, izometričke vježbe pružanja otpora i posturalni trening.

  
 


TOP